AGROPOL POČERNY s.r.o.

EKOLOGICKÁ FARMA

Naše ekofarma obhospodařuje 700 ha půdy, z toho je 112 ha orné a zbytek jsou travní porosty a pastviny. Na orné půdě pěstujeme pšenici, triticale a krmné směsi, vše v bio kvalitě. Obilí si částečně ponecháváme pro vlastní potřebu a zbytek prodáváme drobným chovatelům. Sklizeň obilí máme zajištěnu dodavatelsky.

Dále se naše firma věnuje pěstování biozeleniny. Mechanizaci máme zcela novou, abychom zajistili bezproblémovou sklizeň zelené píce na seno a senáž. Senáž zkrmujeme a seno částečně prodáváme drobnochovatelům.

psenice
Pšenice bio kvalita
oves
Oves bio kvalita
biozelenina
Bio bedýnky
Práce Agropol Počerny Farma Karlovy Vary
Biochov Skotu

Obilí z ekofarmy

Farma Karlovy Vary

oves

Oves

biozelenina

Bedýnky

Pšenice

skot

Skot

Prodej ze dvora Karlovy Vary

Zelenina

ČÍSLA MLUVÍ ZA NÁS

2.400

Spokojených zákazníků

700

Hektarů půdy

50

Produktů

KONTAKT